BİLGİ KAFEM

Damga vergisi defterini tutması ihtiyari olanların tutmaması durumunda yapacağı kayıt ve işlemler

Damga vergisi defterini tutması ihtiyari olanların tutmaması durumunda  yapacağı kayıt ve işlemler

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde 16 Seri Nolu Damga Vergisi Genel Tebliği dışında kalan ve ihtiyarilik hakkını kullanarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeyen mükellefler, düzenledikleri veya taraf oldukları kağıtlara ilişkin damga vergilerini 488 sayılı Kanunun 22/b bendine göre kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde ilgili vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildirecek ve aynı süre içinde ödeyeceklerdir.

 

Bu mükelleflerden  Bilanço Usûlünde  kayıt tutanlar verdikleri beyanname üzerine tanzim edilen tahakkuk fişlerini mesnet göstermek üzere ödeyecekleri damga vergisi tutarını, 760 Genel Yönetim Giderleri hesabında muhasebeleştireceklerdir. Kayıtlarını  İşletme Hesabına göre tutan mükellefler ise İşletme  Defterinin “giderler” bölümüne beyan ettikleri damga vergisi tutarını gider-masraf olarak kaydedeceklerdir.Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam1
Toplam Ziyaret3079
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar4.06404.0803
Euro4.94684.9667
Saat