BİLGİ KAFEM

Damga vergisi defterine yapılacak kayıtlar

Damga vergisi  defterine yapılacak kayıtlar


Damga Vergisi Defteri  adı altında tutulacak bu özel defterin tutulmasında, Vergi Usul Kanununun kayıt nizamına ilişkin 215-219 uncu maddelerindeki hükümlere uyulacaktır.

 Damga Vergisi Defterine kayıt işlemi yapılırken makbuz karşılığı ödemeye ilişkin kağıtlar defterin bir bölümünde, istihkaktan kesinti şekliyle ödemeye ilişkin kağıtlarda diğer bölümünde ayrı ayrı gösterilecektir.

 Söz konusu defterin her bölümüne takvim yılı başından itibaren 1 den başlayıp teselsül ettirilen sıra numarası verilecek,  düzenlenen kağıdın türü, tarihi, varsa numarası, vergi matrah ve miktarı belirtilecektir.

 Makbuz karşılığı ödemenin kapsamına giren kağıtlara, "............................ liralık damga vergisi tarafımızdan makbuz karşılığı ödenecektir. Defter Sıra No .... " şeklinde; istihkak ödemelerinde düzenlenen kağıtlara da, "..................................... liralık damga vergisi tarafımızdan istihkaktan kesinti şekliyle ödenecektir. Defter Sıra No................................" şeklinde; tek tip bir kaşe vurulacak,  kağıda ait damga vergisi miktarı ile defter sıra numarası kağıda vurulan kaşedeki ilgili yerlere yazılarak bu şerh firma yetkililerince onaylanacaktır.

 Kaşeleme işlemi, düzenlenen kağıdın varsa sureti ve dip koçanı üzerine de yapılacak ve bu kağıda asıl kağıda verilen sıra numarası yazılacaktır.

 Gerek makbuz mukabili ödeme kapsamına giren kağıtların, gerekse istihkak ödemelerinde düzenlenen kağıtların kaydedileceği bu defter, muhafaza süresi için de yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arzedilecektir.Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam1
Toplam Ziyaret3079
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar4.06404.0803
Euro4.94684.9667
Saat